2
2
2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 11 chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 11 Pro chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 mini chính hãng Apple

6.300.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 12 Pro chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 12 và iPhone 12 Pro chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 12 Pro Max chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 13 mini Pro chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay màn hình iPhone 13 chính hãng Apple

7.770.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 13 Pro chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 13 chính hãng Apple

1.680.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 14 Pro Max chính hãng Apple

1.790.000 đ

2

2 15 - 20 phút

2 12 tháng

Thay Pin iPhone 14 Pro chính hãng Apple

1.790.000 đ

Những vấn đề mà thiết bị của bạn thường gặp phải

Tại sao nên chọn ShopDunk Care?

Menu

2
2 2